Stein D. Wesenberg

Anders Høvik

Stein D. Wesenberg er daglig leder og utøvende konsulent i TRI Consulting AS. Han er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, med fordypning innen organisatorisk læring.

  • Stein D. Wesenberg har 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. Han har bred erfaring fra forskjellige roller i endringsprosjekter, IT-innføringer, effektiviserings- og omorganiseringsprosjekter.
  • Han har lang erfaring som manager og utøvende konsulent i Deloitte Consulting, hvor han var med å lede enheten for leder- og organisasjonsutvikling.
  • Stein D. Wesenberg  var eier og daglig leder av konsulentselskapetet GK Change. GK Change var et management consulting selskap i Geelmuyden.Kiese.
  • Fra 2004 har han drevet lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på IØT (INDØK), NTNU. Han underviser på Markedshøyskolen i internkommunikasjon og kultur, samt endringsledelse på Master of Technology and Management (MTM) programmet til NHH/NTNU. Anders Høvik har solid faglig bakgrunn med en BA i Public Relations fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Hedmark. Han har mangeårig erfaring fra konsulentbransjen og har utnyttet sin faglige plattform i flere store nasjonale og internasjonale selskaper. 

  • Anders har erfaring som konsulent i store prosjekter innen trafikk, transport- og kollektivsektoren i roller som prosjektleder, delprosjektleder og prosjektmedarbeider innen fagområdene informasjon, opplæring, endringsledelse og testing.

  • Rollene har blant annet bestått i informasjonsrådgivning til ledelse og styrt målgruppeinformasjon til ansatte med bruk av lyd, tekst og bilder. Han har god erfaring i å tilpasse informasjon gjennom ulike mediekanaler.

  • Anders har god erfaring med å planlegge, koordinere og iverksette store opplæringsprogrammer ved bruk av e-læring og kjenner godt til ulike problemstillinger rundt innføring av komplekse IT-systemer i store organisasjoner.

  • Fra 2013 har han også arbeidet som testleder og utøvende tester i forskjellige IT-prosjekter i transport- og kollektivsektoren.

  • Anders har arbeidet som instruktør og har undervisningserfaring fra kommunikasjons- og relasjonsfag ved NTNU i Trondheim.