Lederutvikling og lederkommunikasjon

Vi fokuserer sterkt på lederutvikling og lederkommunikasjon.  Den enkelte leder må skape drivkraft for endring. Vår lederutvikling gjennomføres av ledertrenere (sosiologer og psykologer) som er tilknyttet lederutvikling på INDØK, NTNU. Vi kobler våre 18 lederutviklingsmoduler sammen med formidlingstrening og presentasjonsteknikk. Kombinasjonen gir solid utvikling av lederkompetansen (innhold) og kommunikasjonsevnen (form).Framtidens ledere må være dyktige til å lede den enkelte, og dyktige til å formidle endring som bringer hele organisasjonen videre.


Organisasjonsutvikling og innovasjon

Når det strategiske målet er satt, må alle deler av en organisasjon tilpasses og "tunes" mot markedet. Vi jobber med alle aspekter av organisasjonsutvikling som: organisasjonsoppbygging, roller og ansvar, optimalisering av arbeidsprosesser, koordinering mellom enheter, arbeidseffektivisering, karriererådgiving, møteledelse, kommunikasjon og informasjonsflyt. Vi lykkes i slike prosjekter fordi prosjektteamet bruker effektive  virkemidler internt for å kommunisere det nye.


Teamutvikling som modustrening

For å lykkes med endring må arbeidsteam fungere optimalt. TRI Consulting hjelper kunden med å utvikle effektive team som møter omverdenens krav. Et viktig aspekt ved dette er at teamet  kommer i rett modus og klarer å skifte raskt mellom dem. Målet er at teamet hele tiden er bevisst på  hva som er rett modus i en gitt situasjon. Dette trener vi på.Vår modustrening bygger på den anerkjente SPGR-metoden, som våre rådgivere er sertifisert for å bruke.


Endringsledelse og endringskommunikasjon

Et vellykket endringsprosjekt avhenger av et velprøvd og effektivt metodeverktøy. TRI Consulting bruker det helhetlige rammeverket "C3 Metode for endringsledelse og endringskommunikasjon" og våre konsulenter har lang fartstid som brukere av metoden.

Rask endring krever god kommunikasjons- og formidlingsevne. Det krever også  evne til å skape eierskap og engasjement for endring. Vår implementeringsstyrke ligger i kombinasjonen av velprøvde endringsmetoder og høyt fokus på involvering og endringskommunikasjon.