Modul 1:    Hva er ledelse - lederrollenBeskrivelse

Modulen gir en grunnleggende gjennomgang av hvordan dagens ledere kan betrakte seg selv og lederrollen. Foredraget knytter forventninger (sosiologi) til lederens eget utgangspunkt (psykologi) gjennom å fokusere på rollen. Det arbeides mye med hvordan lederrollen kan utspilles hos den enkelte, hvilken lederstil dette medfører og hvilke repertoar og teknikker som ligger i de ulike stilene. Deretter går modulen over i et praktisk fokus hvor vi ser på aktiviteter og teknikker du som leder kan benytte i ditt daglige arbeid som leder. Det legges opp til mange oppgaver og diskusjon i små grupper eller to og to. Foredraget skal gi den enkelte deltaker evnen til å jobbe videre med lederrollen og sin ledelse umiddelbart.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Få en bevissthet/forståelse av hvilke lederstil du selv bruker.

 •  Se om egen lederstil passer til gruppen som ledes.

 •  Øke bevisstheten rundt prosessen som former den enkeltes lederstil.

 •  Bli utfordret på egen evne til å utvide sitt repertoar som leder.

 •  Jobbe med å øke den enkeltes leder repertoar.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha tilegnet seg flere begreper for å forklare hva vedkommende gjør   med gruppen som ledes.

 •  Bruke lederrollen som utgangspunkt for sin egen ledelse, være seg   bevisst på hvilke forventninger som knytter seg til rollen.

 •  Utfordre seg selv til å utvide sitt repertoar som leder.

 •  Prøve ut nye lederstiler og nye ledelses teknikker.

 •  Ha lært avsjekk teknikker for å få feedback fra sine egne medarbeidere,  med mål om å kunne ta imot og få feedback på sin egen ledelse.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 • Kurset bør knyttes tett opp til modulen for tilbakemelding.