TRI Consulting tilbyr tjenester innenfor prosjektledelse for IT-innføringer, organisasjonsutvikling og effektiviseringsprosjekter. Tjenestene som tilbys omfatter alle stegene ved prosjektgjennomføring, fra planlegging, ledelse, prosjektstyring og rapportering, til ferdigstilling av prosjekter.


Stein D. Wesenberg

Daglig leder i TRI Consulting ASKort presentasjon:    


  • Stein D. Wesenberg driver konsulentselskapet TRI Consultling AS. Han er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, med fordypning innen organisatorisk læring og innovasjon.
  • Han har over 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. Han har bred erfaring fra forskjellige roller i strategi- og endringsprosjekter, IT-innføringer samt effektiviserings- og omorganiserings prosjekter.
  • Stein har jobbet som manager og var med å lede enheten for leder- og organisasjonsutviklingsenheten i Deloitte Consulting. I 2015 ble han eier og daglig leder av konsulentselskapet GK Change AS. GK Change var et management consulting selskap i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese.
  • Fra 2004 har han drevet lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på IØT (INDØK), NTNU. Har hatt ulike kurs på «NTNU Videre», samt ansvarlig for endringsledelse på Master of Technology and Management (MTM) programmet til NHH/NTNU. I dag underviser han på Høyskolen Kristiania og har ansvaret for programmet Praktisk endringsledelse på handelshøyskolen i Ås, NMBU.


Tjenesteområder:


  • Strategi og lederutvikling, fasilitering, lederkommunikasjon, mentoring og lederveiledning.
  • Organisasjonsutvikling og innovasjon, med fokus på organisasjonsstruktur, HR og kultur, kommunikasjon, effektivisering og forbedringer av arbeidsprosesser.
  • Skape høyeffektive team gjennom teamutvikling som modustrening.
  • Endringsledelse og endringskommunikasjon. Bistand til å oppnå vellykkede endringer, prosjektledelse og prosjektstyring." Stein er en stødig formidler innen teamledelse, endringsledelse, motivasjon og intern kultur. Han har faglig tyngde og lang erfaring, og er flink til å aktivere forsamlingen han snakker til. "

-Talerlisten