Alle kursene gjennomføres av Stein D. Wesenberg og samarbeidspartnere, enkeltstående eller som en del av et større lederutviklingsprogram. Kursenes lengde justeres i forhold til antall deltakere og hvor mye praktisk trening som er ønskelig pr. kursdag. 

Vi har 18 moduler i lederkurs


Kursene kan være frittstående eller inngå som et større lederprogram for kunden. Vi etablerer ofte egne «lederskoler» for kundene. En lederskole innebærer et program som varer eksempelvis over et år. Hvor ledere utfordres til å definere utviklingsmål, motta feedback og trene på konkret definert atferd. Delta på samlinger, lede litteratur og ledelses artikler.  

Våre hovedmoduler i slike programmer er som følger: 

Kursmoduler


Hva er ledelse

Ny som leder

Selvledelse

Motivasjon og ledelse

Hvordan delegere

Møteledelse

Lederkommunikasjon

Tilbakemelding - et verktøy i teamutvikling

Medarbeidersamtalen

Coachende lederstil

Kunnskapsdeling

Team og teamledelse

Økt team effektivitet

Konflikthåndetring

Endringsledelse og endringskommunikasjon

Den vanskelige samtalen

Ledelse i stressede situasjoner

Hvordan bruke organisasjonskultur som lederverktøy