Modul 13:    Øke teameffektivitetenBeskrivelse

Modulen gir en innføring i forskjellige fasiliteringsteknikker for å øke effektiviteten i et team. Teknikkene brukes på grupper hvor medarbeidere ikke arbeider så bra sammen som de burde. Det vises ulike gruppeproblemer og situasjoner. Hver situasjon diskuteres og det gjennomgås praktiske teknikker som lederen kan bruke.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Økt bevissthet om at lederen kan bruke forskjellige teknikker for å   påvirke gruppeprosesser som pågår i gruppen.

  •  Vite at visse teknikker egner seg i visse situasjoner.

  •  Bevisstgjøring av at en selv er et viktig “verktøy” for å få fram effektivitet i   gruppen.

  •  Økt forståelse for gruppedynamikk i egen ledergruppe.


Etter kurset skal lederen:


  •  Lært seg konkrete teknikker for hvordan visse situasjoner kan håndteres.

  •  Forstå hvordan gruppedynamikk kan endres gjennom   ledelsesintervenering og fasilitering.


Lengde:

  •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

  • Modul 13 er en forenklet utgave at et to-dagers fasiliteringskurs. Fasiliteringskurset er ment for 5 til 7 deltakere, med bruk av rollespill og filming. Denne modulen er ment for større grupper uten filming og individuell oppfølging.