Omorganisering av Park & Anlegg

2017-2021

Park og Anlegg er en av de største aktørene innen anleggstjenester i Østfold. Arbeidet som rådgivende konsulent for en rekke endrings-prosjekter i selskapet. Bistått i utvikling av ny strategi, omorganisering av strukturen, etablering av nye kommunikasjonsformer, samt innføring av ny prosjekthåndbok. Arbeidet bestod også i å utvikle og gjennomføre selskapets lederskole for ledere på alle nivåer. Gjennom omstillingsprosessene har endringsledelse stått sentralt for å lykkes.