Modul 12:    Team og teamledelseBeskrivelse

Modulen gir en grunnleggende forståelse for hva en gruppe og hva et team er. Fokuset er på hva lederen kan gjøre for å få grupper til å fungere som team. Modulen gjennomgår ulike team atferd og det gjennomgås måter å håndtere medarbeidere med ulik atferd. Deler av SPGR metoden gjennomgås, med stort fokus på de fire grunnleggende teamfunksjonene. Når funksjonene ikke er ivaretatt er teamet ute av balanse. Modulen går igjennom hva som da skal til for å få teamet til å bli produktive igjen.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Forstå forskjellen mellom hva en gruppe og hva et team er.

 •  Tilegne seg kunnskap for hva som skal til for å få et team til å bli   velfungerende.

 •  Få en forståelse av finnes mange ulike måter å tilnærme seg og forstå   arbeidsgrupper og team. Forså forskjellen på dynamiske og statisk   tilnærming.

 •  En klar forståelse av hva SPGR sine 4 grunnleggende teamfunksjoner.

 •  Forstå hva som inngår i lederrollen for å få arbeidsgruppen til å prestere   som et team.


Etter kurset skal lederen:


 •  Kunne betrakte sitt team, og se om de fire grunnleggende funksjoner er   ivaretatt.

 •  Hvis mangler i teamet, kunne arbeide med medarbeidere for å få   teamet til å prestere bedre.

 •  Utvide sitt leder repertoar slik at vedkommende får teamet til å prestere   bedre.

 •  Bruke presenterte teknikker for å gjøre inngripen i gruppedynamikken i   teamet.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 •  Kurset kan utvides i lengde.