Modul 8:    Tilbakemelding -

                     verktøy i teamutvikling                                                     Beskrivelse

For at ledere skal «treffe» med lederstil og væremåte er det essensielt at lederen er god på å lytte til sine medarbeidere. Modulen gir en gjennomgang av hvordan en kan gi og få tilbakemelding. Det fokuseres på at deltakere skal lære mest mulig av tilbakemeldingen, og ikke komme i forsvarsposisjon. Derfor gjennomgås det praktiske og anvendelige modeller og teknikker for å gjøre den mest mulig konstruktiv. I modulen vektlegges det at tilbakemelding skal brukes til å utvikle lederen og gruppen til å bli bedre. Modulen fokuserer på målet med tilbakemelding som bør være å håndtere vanskelige situasjoner og få grupper til å fungere som et team.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Introduksjon til tilbakemelding, hva det er og hvordan gjennomføre   konstruktive samtaler.

 •  Hvordan gjennomføre en konstruktiv tilbakemeldingsprosess i gruppen   som ledes, hva bør gjøres før, under og etter tilbakemeldingen – bruke   verktøyet “Tilbakemeldingens ABC”.

 •  Øke egen bevissthet om hvordan egne handlinger påvirker gruppen   som ledes.

 •  Lære praktiske teknikker for hvordan motta tilbakemelding og hvordan   gi tilbakemelding.

 •  Vise hvordan tilbakemelding kan brukes til å øke takhøyden i gruppen,   og hvordan tilbakemelding er et viktig ledd i teamutvikling.


Etter kurset skal lederen:


 •  Forstå nytten av å gjennomføre metasamtaler, samtale om hvordan vi   samtaler i arbeidsgruppen.

 •  Ha lært teknikker for å gi og motta tilbakemelding.

 •  Kunne gjennomføre tilbakemeldingssamtaler med de som ledes.

 •  Bruke verktøyet “tilbakemeldingens ABC”.


Lengde:

 • 4 timer, a 50 min

Kommentar:  

 • Kurset anbefales å oppføres tidlig i lederprogrammet